За компанията

"Дражев - ГП" ООД е организация с производствена насоченост в областта на уредостроенето. Извършваме проектиране и изработка на опитни образци и серии на плоски мембранни клавиатури, лицеви панели, стикери, табели и др. за промишлеността и рекламата. За осъществяване на тази дейност фирмата развива:

  • Проектиране
  • Промишлен дизайн
  • Предпечат
  • Изработка на фотошаблони
  • Ситопечат
  • Механична обработка и доработка на детайли

Повечето ни клиенти са от България, като работим успешно с възложители от ЕС.

Плоските клавиатури с твърда основа - РСВ платка и гъвкавите ПКл се изработват по оригинална технология, разработена във фирмата и защитена с авторско свидетелство.

Всички технологични параметри на произвежданите от нас плоски клавиатури отговорят на изискванията на ОН 047982-86 "Клавиатури гъвкави", БДС 11420-84, "Превключватели и прекъсвачи", СТ СИВ 3769-82, "Транстпорт и съхранение " .