Лицеви панели

„Дражев и съдружие” СД проектира и изработва лицеви панели и табели, за машини, уреди, контролери, за реклама от метал (алуминий, стомана, месинг) и неметал (плексиглас, текстолит и др.) чрез ситопечат, фотолитография, лазерно гравиране и механична обработка. Металните панели могат да се обработят с електрохимични покрития (поцинковане, анодно оксидиране, байцване и др.) или да бъдат прахово електростатично боядисани. След уточняване на графичното изображение ние се грижим за изработването на лицеви панели от начало до край, като произвеждаме както прототипи, така и малки и средни серии.

Лицеви панели

Описаните по-горе технологии са частично или напълно неизтриваеми и устойчиви във времето.