Изработката на плоски клавиатури

"Дражев - ГП" ООД предлага изработката на плоски клавиатури - мембранни клавиатури или фолиеви клавиатури.

Плоски клавиатури

Този тип клавиатури са алтернатива на бутонните и се използуват широко в индустрията - лека и тежка промишленост, уредостроенето и бита. Те са с малки габаритни размери, тегло и голяма надеждност при квалифицирана работа и висока степен на защита от атмосферни въздействия.

плоски клавиатури плоски клавиатури плоски клавиатури

При изработването на плоски клавиатури се използват различни листови материали - метални и неметални фолиа, тънка мембрана с неметална основа и метални покрития, различни атхезивни материали, сепаратори и лицеви фолиа с изображения на бутони, функции и текстове.

Плоските клавиатури конструктиво се делят на два вида: с гъвкава основа от РСВ платки с различни дебелини от 0,05 до 0,1 mm и твърда основа от РСВ платка (0,5-2) mm.

Гъвкави плоски клавиатури

Гъвкавите плоски клавиатуримогат да бъдат с тактилен, с псевдосензорен (механично докосване) или сензорен (капацитивен) ефект при комутация на електрическата верига.

гъвкави плоски клавиатури

Последните изискват оригинален хардуер, който следи капацитивните нива на бутоните и оттам промяната им при докосване на някои от тях.

Тактилният ефект се постига чрез използуването на метални куполи от специална стомана (т. н. пуканки), тактилна микропревключвателна пластина или чрез специално формована мембрана.

Псевдосензорният ефект при плоски клавиатури не изисква куполи, пластини, превключватели, мембрани или специален капацитивен хардуер. Комутацията на електрическата верига при тях се осъществява чрез механично докосвене на контактната двойка. Поради това те имат най-висока надеждност и магат да осъществят над 2 милиона правключвания. При използуване на подходящи материали се постигат над 5 милиона превключвания, а някои образци достигат и надминават 10 милиона.

В плоски клавиатури с гъвкава основа - РСВ платка могат да се вграждат електонни компоненти с повърхностен монтаж, но това намалява надеждността на възела и той започва да прилича на плоски клавиатури с тварда основа.

Гъвкавите клавиатури обикновено се монтират чрез залепване за различни повърхности - кутии на контролери, апарати, уреди и лицеви панели.

Плоски клавиатури с твърда основа

В Плоските клавиатури с твърда основа могат да се вграждат както електронни компоненти и куплунги, така и крепежни елементи - винтове, колонки и скоби.

плоски клавиатури с твърда основа

Съществуват различни видове плоски клавиатури - с тактилен, псевдосензорен и сензорен ефект при комутация (както при гъвкавите плоски клавиатури).

При един от видовете плоски клавиатури твърдата основа е метална или неметална плоча, под която с дистанционни елементи е монтирана РСВ платка с тактилни микропревключватели, LED или LSD индикация и електронни компоненти от хардуера на устройството.Върху твърдата основа е залепено лицево фолио с изображение на бутоните на клавиатурата.Тази конструкция остава в страни от технологичната идея на плоската мембранна клавиатура и се приближава до бутонната.

Контактните двойки, които "Дражев - ГП" използува в твърдите плоски клавиатури са: злато-злато, злато-калай, калай-калай, калай-никел, злато-никел в зависимост от предназначението и изискванията към изделието.

"Дражев - ГП" произвежда плоски клавиатури по задание на клиента, а при желание и интерес от негова страна му помага в проектирането на контактните възли на клавиатурата, съобразено с изискванията и инженеринга на крайните изделия.